صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق گنجینه رفاه

گنجینه رفاه در تاريخ 1392/04/15 با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384، فعاليت خود را آغاز کرد. اين صندوق با شماره 10781 نزد سبا به ثبت رسيده است. عملکرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه است. فعاليت اين صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولي صندوق نيز به طور مستمر فعاليت آن را زير نظر دارد. مديريت دارايي هاي صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مي شود، توسط مدير سرمايه گذاري صندوق صورت مي گيرد. سرمايه گذاران در ازاي سرمايه گذاري در اين صندوق گواهي سرمايه گذاري دريافت مي کنند. صدور واحد سرمايه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارايي هاي روز بعداز ارايه درخواست صورت مي گيرد. علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد الزامات فعاليت صندوق ميتوانند اساسنامه و اميدنامه صندوق را مطالعه کنند. براي دريافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نيز مي توانيد به بخش بازدهي ، خالص ارزش دارائيها و نمودارهاي اين تارنما مراجعه کنيد.