صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳.۵۹ ۴.۱۱ ۳.۸۷E+۰۷ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۷۸) (۰.۷) (۹۴.۱۶) (۹۲.۳۲)
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰.۳۸ (۳.۹۳) ۲۹۳.۱۱
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۳ ۰.۶۱ ۱۰,۹۹۶.۴۸ ۸۳۶.۸
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۵۲ ۴.۸۹ ۳.۰۳E+۰۷ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۸۲ ۲.۱ ۷۱,۵۷۸.۹۲ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۴۷ ۰.۵۲ ۴۴۶.۵۲ ۵۷۵.۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۳۶ ۴.۲۷ ۱.۷۴E+۰۷ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۰۹ ۴.۳۸ ۲.۲۹E+۰۸ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۶۶) (۰.۶۷) (۹۱.۰۹) (۹۱.۴۷)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۴ ۱.۷۵ ۱,۹۹۷.۷۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۷۱ ۳.۳ ۱.۷E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۷۱ ۲.۰۴ ۱,۲۰۱.۴۴ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۳۵ ۳.۶۹ ۱.۶۶E+۰۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶