صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۱۳) (۰.۰۳) (۳۸.۹۱) (۱۰.۰۶)
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۱ ۰.۰۳ ۴۲.۹۶ ۱۱.۹۹
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۶۸ ۰.۳ ۱,۰۹۱.۲۸ ۲۰۱.۳۹
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۵۸ ۰.۲۲ ۷۱۱.۶۳ ۱۲۱.۹۹
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۱.۲۵) (۰.۸۹) (۹۸.۹۸) (۹۶.۱۹)
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۷۸) (۰.۵۶) (۹۴.۳۴) (۸۷.۲۸)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۲۴) (۰.۰۸) (۵۸.۰۱) (۲۴.۱۱)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۷) (۰.۳۹) (۹۲.۱۶) (۷۶.۰۵)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۲ ۰.۱ ۱۰۶.۱۴ ۴۳.۵۲
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۳۲ ۰.۰۴ ۲۲۵.۹ ۱۴.۵۱
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۱۶ (۰.۰۶) ۸۱.۹ (۱۹.۱۹)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ (۰.۲۱) (۰.۰۸) (۵۴.۳) (۲۵.۶۱)