صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دانلود