صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ( درسهام) صندوق گنجینه رفاه

 

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران ، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقذم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری ( صندوق های  سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار) ثبت شده نزد سازمان حداقل 70 درصد از کل دارایی های صندوق
2- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
3- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15 درصد از دارایی های صندوق.
4- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل معاملعه حداکثر 15 درصد از کل دارایی های صندوق کشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق های در اوراق بهادار منتشر از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.