صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۰.۰۵۳)% (۰.۳۷۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۱.۴۲۷)% (۲.۴۸۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۴.۵۰۶ %۲.۵۱۶
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۰.۱۳۵ %۰.۹۴۳
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۱۹.۸۷۹ %۲۵.۰۰۴
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۹۶۰۹.۱۹۹ %۱۴۱۱۱.۳۱۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸.۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۵)% (۱۰.۱۶)%