صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری بانک رفاه کارگران 990
2 بانک رفاه کارگران 10