صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ بانک رفاه کارگران ۱,۰۰۰
۲ کارگزاری بانک رفاه کارگران ۹۹,۰۰۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰